Gløymde Fotefar og andre dikt av Arne O. Storås

Ei trutna skrivebordsskuffe skulle vise seg å skjule ein skatt. Ein skatt med personlege, såre og nære tekstar, alle saman sirleg nedskrivne av Arne O. Storås. 

 Arne O. Storås (1908-2002) frå Eidsdal var gardbrukar heile sitt liv, men poet i hjartet. Fleire år etter at Arne var gått bort, dukka dikta hans opp under ei vårreingjering på garden. 

I denne samlinga finn du eit utval av dikta familien fann denne vårdagen i Eidsdal.

Mjukt omslag med nostalgisk bilete av stølen. 

kr 199,00